MinGat - Leder

Vi har valgt å utvikle første steg i det vi kaller “Fraværsreisen”. Fraværsreisen er det en leder må gjøre når en ansatt melder fra om at han eller hun blir fraværende. Leder må da kunne holde vaktboka oppdatert, og det er naturlig å gjøre følgende:

1.Registrere fravær og generere ledig vakter
2.Finne rett kandidat til å ta vaktene som fristilles
3.Dekke opp ledige vakter med valgt kandidat.

 

Etter å ha gjennomført alle disse tre stegene, så er fraværet registrert og vaktboka er oppdatert og ajour med oppdekte vakter. Foreløpig er det kun mulig å registrere et fravær i MinGat Leder.

 

Tilgangen til denne nye modulen er rettighetsstyrt, og denne første rettigheten heter "Fravær" og ligger på rettigheten for “Lederfunksjonalitet i MinGat”. På samme linje vil det også etterhvert dukke opp andre rettigheter for avviksbehandling.

 

 

Leder_Retttighet

 

Denne rettigheten gir deg tilgang til å velge mellom den ordinære ansattrollen eller den nye lederrollen. Dette velger man oppe i høyre hjørne i MinGat der man tidligere bare kunne se profilen sin eller logge ut.

 

Leder_Profil

 

Det er eksisterende rettigheter i Gat som styrer hva du får tilgang til også i MinGat Leder. Rettighetene man har i Gat i forbindelse med fraværsregistrering og behandling av fraværsforespørsler er gjenbrukt i ledermodulen, og det betyr at dersom du f.eks. kan registrere fravær i Gat, så vil du også kunne gjøre i ledermodulen.

 

Tilpasninger til mindre enheter

MinGat Leder, og veien inn hit (dvs. også startsiden i MinGat) vil tilpasse seg den enheten brukeren benytter. Når man logger inn med en mobil hvor skjermbildet er mindre enn en PC, så vil visningen tilpasse seg. Det kan bety at mindre informasjon vises eller at ting vises på en annen måte, men funksjonaliteten vil være den samme. Dette er gjort for å gjøre Leder tilgjengelig både på web og mobil.