Listevisninger

For god funksjonalitet og brukervennlighet i MinGat bruker vi en egen komponent for listevisninger.

 

Denne komponenten har støtte for følgende funksjoner:

Sortering per kolonne

Søk på tekst i listen (på tvers av kolonner)

Eksport til Excel

Mulighet for å gruppere på kolonner

Mulighet for å filtrere i kolonner

Mulighet for å bytte rekkefølge på kolonner

Mulighet for å skjule kolonner

Søk i kolonne (med operatorer som '=' og '>' for numeriske verdier for eksempel)

Vi har gjort det slik at de to siste mulighetene kun er tilgjengelig i avansert listevisning, de 6 første skal være tilgjengelig som standard i alle nye liste-visninger.

 

 

Listen gir følgende muligheter:

Et panel over listen hvor man kan dra kolonner for å gruppere
Sortering pr.kolonne(pil viser sorteringsrekkefølge), og filtrering på kolonne (traktsymbol)
Knapp for eksport til Excel
Søkefelt for søk i kolonner med tekst

 

Gruppering:

Man grupperer ved å klikke på en kolonneoverskrift, dra den over på grupperingspanelet over listen og slippe museknappen.

 

Sortering:

Sortering gjøres ved å klikke på en kolonneoverskrift en gang. Som standard velges stigende rekkefølge første gang man klikker.

Neste gang man klikker får man sortert i synkende rekkefølge.

Filtrering på kolonneverdier:Traktsymbol

Traktsymbolet viser at man kan filtrere basert på verdier som finnes i kolonnen.

Når man klikker på traktsymbolet, kan man velge de verdiene man ønsker å ha med i listen.

For datoer velger man seg år, måneder og dager som skal være med. De valgene man får svarer til de datoene som faktisk finnes i en eller annen rad i listen.

I kolonner med tekst eller tall vil alle tilgjengelige verdier vises og være mulig å filtrere på.

Eksport til Excel:Excel

Man kan eksportere data som vises i listen til et regneark. Når man klikker på «Excel-knappen», vil det bli generert en Excel-fil som man kan lagre lokalt.
 

Bytte rekkefølge:

Rekkefølgen på kolonnene kan endres ved å klikke på (og holde nede), dra og slippe en kolonneoverskrift der man vil ha den.

 

Avanserte opsjoner:

Når man krysser av for avanserte opsjoner, får man en filtreringsrad under overskriftsraden, i tillegg til en knapp for å skjule/vise kolonner. Vinduet vises under.

Søk i kolonne

Man kan søke etter rader med spesifikke verdier i kolonner. Man gjør dette ved å plassere markøren i feltet under kolonneoverskriften for den kolonnen man vil søke på.

For datoer vil man få opp en datovelger. For tekst og numeriske verdier kan man i tillegg velge hvilken operator man ønsker å benytte.

Skjule og vise kolonner: Skjulviskolonner

Man kan skjule kolonner dersom man ønsker å forenkle visningen. Når man klikker på knappen for kolonnevelgeren, vil den vises som i bildet til høyre. Man skjuler en kolonne ved å dra kolonne-overskriften inn på kolonnevelgeren.
I bildet er Vakt og Avdeling skjult. Dersom man ønsker å vise en kolonne igjen, drar man den tilbake til overskriftsraden.