Personvern og datasikkerhet

Personopplysninger

Formålet med MinGat er å gjøre det enkelt å holde oversikt over egen arbeidstid og fravær, samt å muliggjøre kommunikasjon med arbeidsgiver og kollegaer i denne forbindelse. For å kunne tilby MinGat til ansatte behandler arbeidsgiver personopplysninger om vedkommende. Det rettslige grunnlaget  for behandlingen av disse personopplysningene er at det er nødvendig for å oppfylle arbeidsavtalen med den ansatte.  Arbeidsgiver er behandlingsansvarlig for personopplysningene om ansatte  og spørsmål om personvern kan rettes til nærmeste leder eller systemadministrator.

 

Typen og omfanget av personopplysninger som behandles i MinGat vil avhenge av hvordan arbeidsgiver vil at ansatte skal bruke systemet. Ansatte skal ikke innta personopplysninger i MinGat som er av privat natur og ikke vedrører arbeidsforholdet.  

 

Applikasjonen MinGat er utviklet av Visma konsernet. Som del av å yte support til ansatte eller arbeidsgiver kan derfor Visma selskaper som Visma Unique AS og/eller Visma Software International AS få tilgang til ansattes personopplysninger. Personopplysningene om ansatte lagres i arbeidsgivers database.

 

Personopplysninger om ansattes behandles i MinGo så lenge den ansatte  er ansatt hos arbeidsgiver, i henhold til gjeldende personvernlovgivning, samt i den utstrekning det er nødvendig for arbeidsgiver å oppfylle lovgivning som f.eks regnskapsloven etc.

 

Den ansatte kan når som helst ta kontakt med arbeidsgivers systemadministrator for å utøve retten til å anmode om innsyn i, og korrigering eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen som gjelder den ansatte, eller til å protestere mot behandlingen, samt retten til dataportabilitet. I tillegg kommer den ansattes  rett til å klage inn arbeidsgiver sin behandling av personopplysninger til datatilsynet

 

OBS! I MinGat løsningen vil du i enkelte sammenhenger måtte oppgi en kommentar. Dette er fritekstfelt hvor du kan skrive inn hva som helst. MinGat vil ikke kontrollere eller «vaske» det du skriver inn i disse feltene. Pass derfor på at du ikke skriver inn informasjon som arbeidsgiver ikke har rett til å vite (f.eks. fraværsgrunn). Ved enkelte registreringer kan arbeidsgiver konfigurere visningen av disse kommentarfeltene, dvs. skru dem av eller på. Ved enkelte fraværsforespørsler som f.eks. «egenmelding» bør ikke disse kommentarfeltene fylles ut dersom de vises.

 

Arbeidsgiver kan åpne opp for at dine egne personlige data som personnummer, bankkontonummer kan vises på din egen profil i MinGat når løsningen kun er tilgjengelig på lokalt intranett (altså ikke tilgjengelig fra internett). Dette for at du skal kunne kontrollere opplysninger i forhold til lønn. Denne type personlige data vil ikke kunne leses av andre enn deg selv.

Dersom MinGat er tilgjengelig fra internett skal disse opplysningene ikke være tilgjengelig (verken kunne leses eller endres av deg). Skulle de være tilgjengelig må du gi beskjed om dette til din nærmeste leder, slik at systemansvarlig kan få skjult dem i MinGat.

 

Sikkerhet

 

MinGat bruker anbefalte metoder for å ivareta sikkerhet i produktet.

 

Informasjonskapsler («Cookies»)

MinGat benytter «cookies». Dette blant annet for å sikre din identitet når du logger inn i løsningen og mens du bruker den. All bruk av «cookies» i MinGat er relatert til sikkerhet og er nødvendig for at løsningen skal fungere. Du kan derfor ikke skru av «cookies» i din nettleser for MinGat. Dette ville medføre at du ikke ville få logget inn i løsningen.